Skileikgruppa (2013 - 2014)

Skileikgruppa (2013-2014)

Om treningsgruppa

Skileikgruppa er for barn født i 2013-2014. Gjennom allsidig lek og moro får barna trent opp ski- og basisferdigheter, blir kjent med hverandre og legger grunnlaget for skiglede livet ut!

Fram til snøen kommer har vi barmarkstrening med utgangspunkt i området ved Tromsø skistadion eller Charlottenlund. Informasjon gis i Spond-gruppa der nye medlemmer legges til.

Vi trener og leker med allsidige spenst-, hurtighets- og koordinasjonsøvelser som barna liker. Skitrening skal være gøy - også på barmark! Gjennom skileiktreningene øves barna på balanse, tyngdeoverføring, utholdenhet og spenst uten at vi ensidig fokuserer på teknikk på trening.

Vi tar opp barn på skileikgruppa gjennom hele høsten og vinteren. For innmelding se lenke til venstre "Bli medlem".

Ta kontakt med trener om du her interessert i at ditt barn kan prøve seg på skileikgruppa. Velkommen!

Treningstider

Vi har trening mandag kl. 1800-1900.

Spond

https://spond.com/landing/group/AYHCW

De som skal være med i treningsgruppen og som ikke allerede er medlem i klubben skal meldes inn som medlem på minidrett.no. Det anbefales familiemedlemskap om familien har to eller flere barn i klubben.

Trener

Runar Johansen, tlf 90985023, epost post@runarjohansen.no

Renn

På nyåret deltar mange av barna også på onsdagsrenn i regi av skiklubbene i Tromsø. Disse rennene foregår i Tromsdalen, på Tromsø skistadion og på Storelva skistadion. Det er opp til den enkelte familie å avgjøre om en ønsker å delta på onsdagsrennene - og om en går med eller uten tid. Mange av barna deltar også på 2-3 sonerenn i løpet av vinteren. Sonerenn er åpent for barn f.o.m det året de fyller åtte år. Noen ganger arrangeres det renn for mindre barn i forkant av sonerennet.

Vi ønsker at foreldrene i utgangspunktet er tilstede på treningene og at noen er med som hjelpere på de ulike aktivitetene ved behov. Skikretsen tilbyr også trenerkurs for foreldre som har lyst til å bidra som trenere.