Årsmøte 11 juni

Post date: May 9, 2012 3:18:12 PM

ÅRSMØTE I TROMSØ SKIKLUBB LANGRENN

Det innkalles hermed til Årsmøte

Mandag 11. JUNI 2012 kl 2000-2230

Møtet avholdes i skiklubbens lokaler på Tromsø Skistadion.

Til behandling foreligger:

Årsmøte 1/11-12 Godkjenne de stemmeberettigede

Årsmøte 2/11-12 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden

Årsmøte 3/11-12 Velge dirigent, sekretær s2 rep. til å underskrive protokollen

Årsmøte 4/11-12 Behandle klubbens årsmelding

Årsmøte 5/11-12 Behandle klubbens regnskap i revidert stand

Årsmøte 6/11-12 Behandle innkommende forslag og saker

Årsmøte 7/11-12 Fastsette medlemskontingent

· Endring ifb onsdagsrenn

Årsmøte 8/11-12 Vedta klubbens budsjett

Årsmøte 9/11-12 Behandle klubbens organisasjonsplan

Årsmøte 10/11-12 Foreta valg av:

· Leder og nestleder

· Økonomiansvarlig

· 2 styremedlemmer, samt 2 varamedlemmer

· Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jfr. §11 pkt.9

· 2 revisorer

· Representanter for ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet

· Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

Innkomne saker til behandling:

Årsmøte 11/11-12 Årsmøtetidspunkt 2013

Årsmøte 12/11-12 Søknad om NM på ski 2015

Årsmøte 13/11-12 Barents Skistadion

Med vennlig hilsen

Tromsø Skiklubb Langrenn

Erling Dalberg

Leder