Årsmøte 11 juni

Post date: May 9, 2012 3:18:12 PM

ÅRSMØTE I TROMSØ SKIKLUBB LANGRENN

 

Det innkalles hermed til Årsmøte

Mandag 11. JUNI 2012 kl 2000-2230

 

Møtet avholdes i skiklubbens lokaler på Tromsø Skistadion.

 

Til behandling foreligger:

Årsmøte 1/11-12            Godkjenne de stemmeberettigede                                              

Årsmøte 2/11-12            Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden              

Årsmøte 3/11-12            Velge dirigent, sekretær s2 rep. til å underskrive protokollen                                                                                                                                    

Årsmøte 4/11-12            Behandle klubbens årsmelding                                                         

Årsmøte 5/11-12            Behandle klubbens regnskap i revidert stand                                 

Årsmøte 6/11-12            Behandle innkommende forslag og saker                                   

Årsmøte 7/11-12            Fastsette medlemskontingent                                                           

·       Endring ifb onsdagsrenn

Årsmøte 8/11-12            Vedta klubbens budsjett                                                           

Årsmøte 9/11-12            Behandle klubbens organisasjonsplan                                                

Årsmøte 10/11-12            Foreta valg av:                                                                               

·       Leder og nestleder

·       Økonomiansvarlig

·       2 styremedlemmer, samt 2 varamedlemmer

·       Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jfr. §11 pkt.9

·       2 revisorer

·       Representanter for ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet

·       Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

 

Innkomne saker til behandling:

Årsmøte 11/11-12            Årsmøtetidspunkt 2013                                                                      

Årsmøte 12/11-12            Søknad om NM på ski 2015

Årsmøte 13/11-12            Barents Skistadion

                                                       

 

 

 

 

Med vennlig hilsen

Tromsø Skiklubb Langrenn

 

Erling Dalberg

Leder