Skilisens skisesongen 2010-2011

Post date: Oct 30, 2010 11:07:49 AM

• Sesonglisensen blir en medlemsordning for løpere med medlemskap i klubb eller i Skiforeningen. Skiforeningens medlemmer som ønsker skilisens må ta kontakt med Skiforeningen, tlf. 22923200.

• Forsikringsdekninger og pris er uforandret for sesonglisensen.

• Løpere som løste lisens forrige sesong, får automatisk tilsendt giroblankett. 

• Nye utøvere må registreres av klubben hvor de er medlem og får så tilsendt giroblankett.

• Kvittering for betalt lisens finnes på www.minidrett.no.

• Klubbene skal innskjerpe sine rutiner med lisenskontroll ved påmelding til renn.

• Treningslisensen vil nå gjelde for utøvere mellom 13 – 25 år.

• Det er besluttet at NSF betaler skilisens (sesonglisens) til alle TDer, slik at TDer er forsikret ifm. besiktigelser mm. Denne ordning omfatter alle TDer i alle grener. Ordningen vil også gjelde norske TDer i FIS renn internasjonalt. Vi legger til grunn at alle norske TDer er medlem i skiklubb i NSF.

Det er avgjørende at TD blir registrert i alle renn. Uten slik registrering, vil ordningen ikke gjelde.  Terminlisten med renninformasjon vil være datagrunnlaget for ordningen. TDene vil få utvidet forsikringsdekning. Som for alle aktive løpere, vil TDer også være forsikret ved egentrening.

• Ny forsikringsforbindelse: Sportscover Europe Ltd. ved AGS forsikring AS.

• Skadeskjemaet finner du ved å KLIKKE HER.

• Fra sesongen 2011-2012 vil hovedforfall for sesonglisensen være 1. oktober. Det vil si at lisensperioden nå vil være 17 mnd, men prisen er som for 12 mnd. Se her for nærmere informasjon.

 

Registrering av nye utøvere og vedlikehold av lisensregisteret:

NIF har lansert ny lisensløsning i SportsAdmin (det nye administrasjonsverktøyet for norsk idrett). Den nye løsningen tar over for den løsningen som til nå har ligget i verktøykassa i Klubben Online.

Det betyr at all administrering og opprettelse av lisens heretter skal gjøres fra den nye lisensmodulen i www.sportsadmin.no

For mer info om lisensmodulen i SportsAdmin, tilgang og rettigheter, KLIKK HER

For brukerveiledning KLIKK HER

KLUBBSUPPORT

Ved spørsmål kontakt NIF IT Support på tlf 03615 eller support@idrettsforbundet.no

 

NB! Det er klubbene som skal registrere nye utøvere som skal ha skilisens. Når du skal løse skilisens for første gang må du derfor ta kontakt med klubben din for registrering.

ENGANGSLISENS:

• Engangslisensen vil skille på alder, ikke på gren. Det blir en sats for løpere 13 – 25 år, prisen er fastsatt til kr 50. For løpere som er 26 år og eldre koster lisensen kr 120. Det er for løpere i trimklasser med og uten tidtaking innført en engangslisens på kr. 50.

• Ved renn i Norge betales engangslisensen til arrangør. Arrangør rapporterer og innbetaler engangslisens via idrettsbutikken. 

Arrangementer med mer enn 1000 deltakere skal ikke benytte rapporterings- og betalingsordningen i Idrettsbutikken. Dere sender en e-post til skilisens@skiforbundet.no med opplysningene listet under I tillegg vedlegges oversikt på deltakere som har betalt engangslisens med e-posten Det skal betales til kontonummer: 1644.15.97246 

Opplysninger alle arrangører må fylle ut: 

Rennets navn, arrangør, kontaktperson med kontaktinformasjon.

• Ved deltakelse i turrenn i utlandet skal engangslisens betales direkte til NSF, dersom man ikke har sesonglisens. Dette gjøres direkte fra www.idrettsbutikken.no. Enkelte turoperatører organiserer kjøp av engangslisens for utøvere.

 

Spørsmål om lisensforsikringen sendes på e-post til skilisens@skiforbundet.no

eller ring 95 47 85 16.