Løypeinfo på nett

Post date: Dec 10, 2010 5:46:12 PM

Tromsø kommune legger ut oppdaterte opplysninger om løypeforhold for kommunalt tråkkede skiløyper på en egen nettside, se her