Ildsjelpris til Margit Wilhelmsen

Post date: Oct 26, 2011 8:27:33 AM

Under årets høstmøte i Skiforbundet ble Margit Wilhelmsen fra Tromsø Skiklubb tildelt ildsjelprisen for innsatsen hun har gjort i og for klubben gjennom 30 år. Langrennskomitéen kårer hvert år to eller flere «ildsjeler» etter forslag fra skikretsene og fra andre i langrennsmiljøet´, og iår gikk denne prisen til Margit og 3 andre ildsjeler fra lanngrenns Norge.  Margit Wilhelmsen er æresmedlem i skiklubben, og har “viet” et helt liv til idretten, både langrenn og orientering. Tiltross for at det er over 30 år siden Margit selv hadde aktive barn i langrenn, så har hun fortsatt sitt iherdige arbeide for klubben.

Hun har sitt hjerte i klubben, og gleder seg over klubbens resultater og arrangementer. Arbeidet hun har gjort og gjør i dag for klubben utføres på en utmerket måte.

Margit har sittet i styret i Tromsø skiklubb langrenn og har deltatt på alle arrangement som skiklubben har arrangert opp gjennom årene. Under NM i 85 tok hun på seg et omfattende arbeid i rennsekretariat. Hun har også tatt på seg markeds- og sponsorarbeide for klubben. I dag så jobber hun med økonomi, regnskapsarbeide, administrering av start kontingenter til skirenn og oppgjør relatert til samlinger og reiser for løperne. Vi gratulerer Margit med denne så vel fortjente prisen!