Prospekt Barents Stadion

Post date: Jan 28, 2014 8:22:22 PM

Med utgangspunktet i rapporten fra forprosjektet som ble gjennomført i 2012/2013 er det utarbeidet et prospekt som presenterer planene for Barents stadion med tekst og illustrasjoner. Prospektet finnes som nedlastbar pdf fil nederst i innlegget her.

Vi takker alle som har bidratt til det som er startskuddet for et nytt anlegg. Vi kommer nok til å trenge både hjernekraft og arbeidshender i årene framover. Prosessen framover er plan- og reguleringsarbeid i dialog med berørte parter. Vi er optimistiske selv om de forestående prosesser vil ta tid - hvor mye tid er vanskelig å fastslå. Vi tror at i 2016 vil spaden være i jorda. Forhåpentligvis vil vi kunne starte før dette, men det er ganske usikkert. Prospektet må sees på som et utgangspunkt for kommende prosesser. Send gjerne prospektet til kollegaer, venner og andre skiinteresserte.