Dugnad i nye skiløyper på Templarheimen

Post date: Sep 10, 2017 9:58:31 AM

Til alle ski- og skiskytter-venner i Tromsø Skiklubb Langrenn og Tromsø Skiskytterlag!

I forbindelse med fremtidig flytting av ski- og skiskytterstadion til Tromsø Skiklubb Langrenn (TSKL) og Tromsø Skiskytterlag (TSSL) skal det etableres nye skiløyper for vinterbruk i området mellom Tromsøbadet og Sinsen-krysset (omtalt av noen som Sinsenåsen). Tillatelse til fjerning av vegetasjon er nylig gitt av Tromsø kommune. 

Til dette arbeidet kreves en god dugnadsinnsats fra klubbens medlemmer (foreldre og utøvere), nå har alle muligheten til å bidra! Vi har behov for kyndige motorsag-førere, folk med kraftige ryddesager og til syvende og sist mye hjelp til å bære kvister og trestammer til samleplasser. Motoriserte kjøretøy skal ikke brukes. 

Området er flere plasser relativt fuktig så støvler anbefales.

Tirsdag 12.9. 

Behov for 4-5 personer med motorsag og 2-3 personer med ryddesag.

Oppmøte kl 1730 på skiskytterstadion, kort info og planlegging før vi setter i gang.

For å sikre en passende arbeidsstyrke, meld din interesse til steinar.vaadal@gmail.com

Torsdag 14.9.

Behov for 4-5 personer med motorsag og 2-3 personer med ryddesag.

Oppmøte kl 1730 på skiskytterstadion, kort info og planlegging før vi setter i gang.

For å sikre en passende arbeidsstyrke, meld din interesse til steinar.vaadal@gmail.com

Lørdag 16.9.

Hoved-dugnad holdes lørdag 16.9. med oppmøte kl 10 på skiskytterstadion. Da trenger vi både hjelp med et par motorsager, et par ryddesager og div håndsager og sakser. Men først og fremst ryddehjelp for å bære og samle kvist og trestammer. Vi ber så mange som mulig fra klubbene om å møte opp. Her kan alle bidra, både foreldre og utøvere.

Har du spørsmål til arbeidet? Steinar Vaadal kan kontaktes pr mail steinar.vaadal@gmail.com eller mobil 47454180.

Vi henstiller alle å like og følge Facebook-sidene til klubbene for oppdatert informasjon:

Tromsø Skiskytterlag: https://www.facebook.com/tromsoskiskytterlag

Tromsø Skiklubb Langrenn: https://www.facebook.com/TromsoSKL

Hilsen arbeidsgruppa i TSKL og TSSL