Årsmøte 6. juni kl 20

Post date: May 29, 2011 7:17:42 PM

Årsmøtet avholdes 6. juni kl 20.00. Sted: Troms Auto AS, Ringveien 71B.

Troms Auto AS er en av klubbens sponsorer og støttespillere. De har blant annet betalt tråkkeustyret som

klubben fikk levert like før NM. Med dette utstyret er klubben rustet til å kunne tråkke løyper selv når det er for lite snø til at kommunen kan tråkke.

 

Vi tar sikte på en kort oppsummering av årets sesong.

 

Årsmøtets oppgaver:

1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden

3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 repr. til å underskrive protokollen

4. Behandle årsmeldingen

5. Behandle revidert regnskap

6. Behandle evt. innkomne forslag og saker - En innkommet sak om fremtidig skianlegg i grønnåsen,

7. Fastsette medlemskontingent

8. Vedta klubbens budsjett

9. Behandle klubbens organisasjonsplan

10. Foreta følgende valg:

a) leder og nestleder

b) økonomiansvarlig

c) to styremedlemmer og to varamedlemmer

d) øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan

e) velge to revisorer

f) representanter til ting og møter i de organisasjoner TSKL er tilsluttet

g) Velge valgkomité med leder of to medlemmer og et varamadlem for neste årsmøte

 

Leder, nestleder og økonomiansvarlig velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet.

Deretter velges varamedlemmer samlet. Valgene skjer etter NIFs lov § 2-11. 

 

Ad. pkt. 6. Det fremmes sak om at årsmøtet beslutter støtte for å arbeide videre for et fremtidig skianlegg i Grønnåsen.

 

Svein Are Edøy

leder

 

Se vedlegg

Pr 30.05 kl 23.20 er det lagt inn årsberetning, balanse, resultatregnskap, samt info fra til årsmøtet fra Komiteleder NM.

 

- Valgkomiteens forslag (lagt inn søndag kveld)

- Budsjett lagt inn sammen med regnskap.