Kurs for Grasrottrenere

Post date: Jan 15, 2018 9:23:33 PM

Norges Skiforbund i samarbeid med Norsk Tipping har utviklet et nytt kurs kalt Grasrottrener. Målet med kurset er å utdanne Grasrottrenere

som kan tilrettelegge og skape skiaktivitet for nybegynnere. Skiforbundet «utlyser» 40 kurs til gjennomføring i 2018. Det blir en geografisk fordeling av kursene. Det er mulig at flere klubber går sammen om å gjennomføre kurs. Video om Grasrottrenerkurs: https://www.ski-tv.no/teaser-grasrottrener Målgruppe:

Kurset egner seg også godt for barnehageansatte, foreldre, barneidrettstrenere og allidrettstrenere som ønsker å jobbe for å skape skiglede og drive skiopplæring på en entusiastisk måte.

Grasrottrenerener er steget før NSF sin trenerløype, og er myntet på kursdeltagere som skal gi begynneropplæring på ski.

Les mer om kurset i vedlagte dokument.