Ta vare på Skihuset vårt!

Post date: Oct 11, 2017 7:50:53 PM

Skihuset, selve hjertet i TSKL, trenger løpende vedlikehold og stell. Styret ønsker derfor å gjøre onsdagene i trenings- og vintersesongen til fast kveld for større og mindre oppgaver og gjøremål, fra rydding til snekring, fra små til større reparasjoner. Atter kommer klargjøring av lokaler og utstyr til de kommende arrangementene; onsdagsrenn, Tromsø skimaraton, krets- og sonerenn. Og, når onsdagsrennene starter, kommer selvsagt egen plan for dette. 

Dersom hvert par foresatte og alle over 18 stiller to kvelder hver, antar Styret at Skihuset kan holdes i representativ og trivelig stand for klubbens medlemmer i mange år fremover. Atter kommer klubbens behov for å leie ut Skihuset til ulike typer arrangementer, hvilket genererer helt nødvendige inntekter til klubbens øvrige drift. Det siste elementet gjør at klubben slipper andre aktiviteter, slik som flaske-innsamlinger, loddsalg osv.

Styret antar atter at slike dugnadskvelder vil bidra til å styrke klubbens indre samhold. Klubben sørger for kaffe!

Første kveld for dugnad blir onsdag 18. oktober kl. 18.00 - 20.00.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen, Lars Fause, leder i TSKL