Bruk TSKL klubblue

Post date: Feb 20, 2014 5:12:55 PM

TSKL har ei blå klubblue med klubbnavn og med vår hovedsponsors logo. Styret i TSKL ber om at alle våre løpere bruker vår klubblue når dere deltar i skirenn.

Dette er viktig for klubben da lua (og annen klubbbekledning) gir oss synlighet, identitet og fellesskap. Det er også svært viktig at vi profilerer våre samarbeidspartnere i hht avtalen. De er meget viktige støtte for klubben slik at vi har midler til å drive med vår aktivitet, støtte våre utøvere i sin satsing, betale startkontigent for våre løpere osv.

For de av dere som ikke har klubblua så kan den kjøpes for kr.150 på rennkontoret under Tromsø Skifestival.

Det blir også salg av andre klubbklær som vi har som rest.

mvh

Sylvi Ofstad

på vegne av styret TSKL

Bruk TSKL-lua di!