Bruktskimarked og aktivitetsdag 9 november -Fløyahallen

Post date: Oct 14, 2013 2:21:43 PM

Tromsø skiteam og Tromsø skiklubb langrenn inviterer til bruktmarked i kantina i Fløyahallen den 9 november.  

B R U K T S K I M A R K E D E T

Innlevering av utstyr som skal selges skjer fredag 8. november i kantina i Fløyahallen mellom kl. 18-20. Mulighet for innlevering av utstyr også på lørdag.

Alle typer skiutstyr - langrenn, alpint, hopp - er velkomment.  

OMSETNIGSAVGIFT: CA. 20 % VIL VÆRE INNTEKTER TIL TROMSØ SKITEAM

Utbetaling av penger etter salg av utstyr gjennom bruktmarkedet vil skje i

løpet av 2-3 dager. Overføres til oppgitt kontonummer.  

UTSTYR SOM IKKE BLIR SOLGT MÅ HENTES VED BRUKTSKIMARKEDETS SLUTT. (Alternativt påfølgende mandag kl 19)

T I M E P L A N   L Ø R D A G

Kl. 10.00 - 11.30 Smørekurs for foreldre og barn. Kursholder: Espen Tøllefsen, smører for det norske skilandslaget

Kl. 10.00 - 14.00 Bruktskimarked

Kl. 12.00 Trening for barn fra 7 -14 år fra alle klubbene utendørs under ledelse av trenere og utøverne på skiteamet. 

                     NB! Oppmøte for alle ved Fløyahallen.

Kl. 11.00 – 14.00 Kafé med salg av kaffe, varmlunsj, kaker mv. i kiosken. Salg av Ullmax-produkter (treningstøy, julegaver)

Kl. 14.30 Slutt