INNKALLING TIL ÅRSMØTE I TSKL

Post date: Feb 24, 2019 7:57:23 PM

Det innkalles med dette til årsmøte for Tromsø skiklubb langrenn

Tirsdag 26. mars 2019 kl. 18.00

Møtet avholdes i skiklubbens lokaler i Skihuset på Templarheimen.

Se vedlagte filer for møteinnkalling, saksliste, årsmelding, regnskap 2018, budsjett 2019, saker og valgkomiteens innstilling.