Dugnad nr. 2 i løypene mandag 10. september!

Post date: Aug 23, 2012 10:50:26 AM

Skisesongen nærmer seg. Skiløypene våre krever mye snø for at kommunen skal våge seg ut i dem med tråkkemaskinene. Flere av de senere årene har vi slitt med snømangel som har gjort det vanskelig å holde ønsket aktivitetsnivå på ski.  Selv om det skal anleggsmaskiner og pengebeløp til for at det skal bli en større forbedring på situasjonen, drar vi i gang dugnad for å bedre litt på forholdene. Målet er at vi skal kunne få kjørt løype i øvre halvdelen av 5-km’eren med litt mindre snø enn før.

Dugnaden vil løpe de neste mandagene til vi synes vi at vi har fått gjort det som er mulig uten anleggsmaskiner. Ta med ett eller flere av følgende utstyr:

Spett

Spade (spiss til å grave i jord)

Utstyr til kutting av kvist (saks, sag/motorsag)

Ljå (som må tåle litt)

(Hvis noen har tyngre utstyr som gravemaskin eller hjullaster er det bare å  melde dette inn og ta med :-)) !)

Oppmøte foran skihuset kl. 18.00 på mandagene i egnet arbeidsantrekk. Husk at det er vått i partier av traseén. Dugnaden løper mens ungene trener. Første gang  mandag 27.08. Dugnadsarbeidet i løypene fordeles på 01-02/03-04/05-06 treningsgruppene og 27.08 er det 01-02 som har hovedansvaret for å stille mannskap, men alle som har mulighet kan naturligvis stille opp. (egen e-post blir sendt til treningsgruppene).  Arbeidet vil settes i sving av en ansvarlig hver gang. Første gang stiller Johnny Ryvoll og/eller Erlend Sundstrøm for å orientere om hva som skal gjøres. Vel møtt!

Hilsen Styret