Klubbrenn

Sonemesterskap 21 feb 2021 AVLYST

Bildet viser vår flotte nye skistadion.
Se fra WEB camera her

Spesielle tiltak ifm COVID 19

Arrangementet vil gjennomføres etter Norges Skiforbunds smittevernmanual og i henhold til anbefalinger fra langrennskomiteen i Troms Skikrets.


  • Innen påmeldingsfristen torsdag 18. februar MÅ hver klubb oppgi en kontaktperson. Navn og e-post for kontaktperson sendes til rennleder på mail: andreas.hildonen@gmail.com eller sms 91604586

  • Fredag 19. februar vil arrangør vurdere om arrangementet må deles inn i flere kohorter. Innenfor hver kohort kan det være max 200 personer (løpere + ledere/foreldre). Arrangør legger opp til forholdvis flere ledere i kohort 1 enn i kohort 2.
    Kohort 1: De yngste løperne + foreldre/ledere
    Kohort 2: De eldste løperne + foreldre/ledere

  • Hver klubb (registrert kontaktperson) vil fredag 19. februar få beskjed om max antall ledere/foreldre som klubben kan ha i hver kohort.

  • Klubbene sender påmeldingsliste med ledere/foreldre til andreas.hildonen@gmail.com innen lørdag 20. februar.

Stilart, distanser og gjennomføring

Informasjon om arrangementet

Første start: 10:00 – 15 sek startintervall

Stilart. klassisk

J/G 8-10 år 1 km

J/G 11/12 år 2 km

J/G 13/14 år 3 km

J/G 15/16 år, kvinner jr og sen. 5 km

Menn junior og senior 10 km

Vi tar forbehold om at løypelengder kan endres ut fra føreforhold.

Arena

Tromsø skistadion (Templarheimen)


Rennkontor

Rennkontoret i det nye arrangørhuset (på stadion) er betjent fra kl 0930. Løpere/ledere skal kun i spesielle tilfeller komme inn på arrangørhuset. Nødvendig kommunikasjon bør foregå elektronisk. Startnummer/brikker utdeles annet sted.

Startnummer

Startnummer og brikker hentes enkeltvis i Skihusets garasje. Ikke innlevert nummer må erstattes (500.-)


Påmeldings-, kontingent- start- og resultatlister

Startkontingent

Opp tom. 16 år Kr 130

Junior Kr 150

Senior, veteran Kr 170


Påmeldingelister
Startlister
Live resultater
Resultatlister


Premie-utdeling og premiering

Pga Covid 19 vil det ikke være ordinær premiering/premieutdeling. For 8-16 år vil det være lik premiering for alle. Premier utdeles ved målgang.

For junior/senior vil nærmere info om premiering komme senere

Generell info


Informasjon

Evt protester må sendes skriftlig på mail til andreas.hildonen@gmail.com

Arrangør holder tett dialog med smittevernlege i Tromsø Kommune om praktisk gjennomføring av arrangementet.Brikker

Alle skal bruke Emit brikker for tidtaking. Personlige brikker må ha høyere serienr enn 3801678 for sesongen 20/21, eventuelt at batteriet har vært byttet.

Påmelding

Online påmelding (www.minidrett.no ). Frist torsdag 18. februar kl. 23.59. Ingen etterpåmelding pga COVID-19.

Smøring

All smøring foregår utendørs. Smøretelt vil være mulig å sette opp på anviste plasser. Smøreutstyr som står igjen fra kohort 1 må rengjøres nøye før kohort 2 kommer inn. Klubbene er ansvarlig for denne rengjøringen


Jury

Rennleder, ass. rennleder og løypesjef

Rennleder

Rennleder: Andreas Hildonen, tlf: 916 04 586 e-post: Andreas.hildonen@gmail.com

Ass. Rennleder: Ted Bernhardsen, tlf 950 86 429. e-post: tebernha@online.no

Betaling

Klubbene betaler startkontingent til konto nr. 4750.11 53717 (Tromsø Skiklubb Langrenn). Klubbene faktureres i etterkant.


TSKL-sprint.pdf

Klubbrenn 13 feb sprint

Resultat sprintrenn for 13 år og oppover finner du HER

Resultat fra prolog og rennet for aldersbestemte finner du HER

Klubbrenn 6 feb 2021

Vi arrangere klubbrenn for klubbenes treningsgrupper og medlemmer på Tromsø Skistadion. Første start kl 09..30

Start/Resultater/klubbrenn start kl 09.30
Start/Resultater klubbrenn start kl 11.30