Klargjøring av ski for smøretjenesten- KM Nordreisa

Post date: Jan 26, 2017 7:01:31 PM

Se vedlegg med info om klargjøring av skiene for videre behandling hos smøreteamet.