Invitasjon til orienteringsmøte om treningstilbud for skiløpere 15+

Post date: Jun 15, 2016 7:05:59 AM

Tromsø Skiklubb Langrenn starter nå opp med et nytt treningstilbud til alle skiløpere i klubben født i 2002 og tidligere. Vi inviterer til oppstarts/informasjonsmøte onsdag 15.juni kl. 1900 på skihuset, og håper mange skiløpere og foreldre/foresatte stiller.

Agenda

1. Bakgrunn for etablering av treningsgruppe 15/16, junior og senior

2. Hensikt

3. Hvordan er det tenkt gjennomført...

- Utøvere

- Trenerteam

- Oppmann/kvinne

- Øvrig støtteapparat

4. Klubbtilhørighet - fellestreninger - samlinger - renn

5. Treningsplaner - Rammeplaner/Periodeplaner/Ukeplaner

- Individuelle tilpasninger

6. Koordinering med NTG/Tromsø Skiteam/Team SNN

7. Kortsiktig og langsiktig målsetninger

8. Løperkontrakter

Vel møtt!