Oppdatert rutine for påmelding til renn.

Post date: Jan 1, 2015 10:55:16 PM

Merk egenbetaling av startkontingent ved DNS («Did not start») og avklaring ved reise på nasjonale renn. Rutine for påmelding til renn, gjeldene fra 01.01.2015:

- Løpere melder seg på skirenn selv.

 - TSKL dekker startkontingenten for skirenn (unntatt turrenn), forutsatt at utøveren har startet.

- Hvis man likevel ikke skal delta skal man melde seg av før påmeldingsfristens utløp.

- Hvis man ikke deltar i et skirenn man er påmeldt til, må man betale kontingenten selv. Utøver faktureres for startkontingenten ved DNS gjennom minidrett.

- Ved deltakelse i nasjonale renn skal det avklares med klubben/sportslig utvalg om deltakelse hvis klubben skal yte økonomisk støtte.

Det kan virke litt tøft at man må dekke starkontingenten selv, også i tilfeller der man blir syk rett før start. Årsaken er at vi ønsker å unngå unødige kostnader med påmelding, at det skal være enkelt å administrere ordningen og at startkontingenten ikke er mer enn 100-150 kr. Ta kontakt med Sportslig utvalg v/ Johnny Ryvoll ved spørsmål rundt dette.