TSKL årsmøte utsettes!

Post date: Mar 15, 2020 9:35:49 PM

Styret har i dag på bakgrunn av Korona-situasjonen epost-behandlet en ekstraordinær sak - styresak TSKL 7/20 - Utsettelse av årsmøtet. Styret ser ikke at det kan gjennomføres et godt årsmøte digitalt. I valget mellom å sette ny dato, avlyse eller utsette inntil videre har styret vedtatt å utsette årsmøtet inntil videre.

Vi bør ha et årsmøtevedtak på hva vi gjør med skihuset i god tid før sommeren og håper å kunne gjennomføre årsmøte før 17. mai, men dette må vi altså komme tilbake til.

Dersom det innen den tid fremdeles er unntakstilstand vil vi vurdere alternativer for å sikre en god prosess og et godt grunnlag for vedtak i denne og øvrige årsmøtesaker.

Styreleder Frode Hjort-Larsen