VELKOMMEN TIL SKISESONGEN 2012/2013

Post date: Oct 21, 2012 4:11:27 PM

Tromsø skiklubb langrenn (TSKL) har som hovedaktivitet langrenn hvor treningsglede, vennskap og utvikling kjennetegner aktiviteten. Langrenn er også en miljøvennlig idrett hvor en bruker naturen som idrettsarena.  TSKL har sitt klubbhus på midten av Tromsøya og bruker området rundt som ”treningsrom” sommer som vinter.

Klubben har utøvere som spenner fra topp motiverte med store ambisjoner til mer bedagelig anlagte utøvere som ønsker å være med fordi det er gøy. Det er treningstilbud for de som er 6 år og oppover.

Klubben er inne i en vekstperiode med både flere og bedre skiløpere. Vi er en klubb med 330 betalende medlemmer i alle aldre. Hovedvekten av medlemmene er under 14 år. I tillegg er det over 400 barn som deltar på onsdagsrennene.

KOMMUNIKASJON

De viktigste kommunikasjonskanalene er klubbens nettside www.tromsoskiklubb.no, samt e-post og i noen grad telefon. Det meste av klubbinformasjon og informasjon om klubbens aktivitet finnes på nettsidene. Mye av informasjonen fra trenere og foreldrekontakter sendes ut på e-post. Det er viktig at klubben har oppdaterte kontaktopplysninger til foresatte.

TRENINGSTILBUDET

TSKL har et treningstilbud som er åpent for alle og er uavhengig av fysisk nivå og prestasjoner, samt økonomiske forutsetninger. På alle treninger er inndelingen i gruppene på tvers av kjønn og ferdigheter. For barne- og ungdomsgruppene er vår målsetning å skape trenings- og skiglede gjennom trening samt bygge et godt sosialt miljø.

Hver høst må gamle og nye medlemmer registre seg på våre nettsider slik at vi vet hvilken treningsgruppe utøverne tilhører, og at vi har oppdaterte adresselister.

ÅRSKLASSE OG TRENINGSTIDER

 

SAMLINGER

Klubbens utøvere i alderen 13 år og til og med senior deltar på treningssamlinger i regi av Troms skikrets. Aldersgruppen 11-12 år får hver høst tilbud om å dra på treningssamling som klubben arrangerer.  Klubben dekker 50 % av deltakeravgift (men ikke transport).

RENN

Vi håper de fleste av klubbens medlemmer ønsker å delta på renn i egen sone (fra året de går i klasse 8 år) og krets (fra året de går i 12-årsklassen). Klubben dekker påmeldingsavgift for terminfestede renn bortsett fra turrenn.

Klubben arrangerer felles reise til KM og til NNM. Deltagelse til HL, NC junior/ senior og NM organiseres via Troms skikrets.

MEDLEMSKONTINGENT OG REKRUTTERING AV MEDLEMMER

TSKL ønsker at så mange som mulig av byens skiløpere melder seg inn i klubben. Høyt medlemstall har mange fordeler, som for eksemplet større interesse blant sponsorer og større muligheter for å få prioritet i forbindelse med utbygging av løyper og fasiliteter. Medlemskontingenten er selvfølgelig også en viktig inntektskilde for klubben.

ANLEGGSSITUASJONEN

Klubben har anlegg som det ikke har vært gjort mye med de siste tiårene. Det arbeides nå med oppgradering/planering av eksisterende løyper slik at disse kan brukes med mindre snø og planlegging av nye løyper i forbindelse med at klubben ønsker å søke om å få arrangere NM på ski del 1 sammen med Kvaløysletta Skilag i 2016.

GJENNOMFØRING AV EGNE ARRANGEMENTER

Det forventes og er nødvendig at alle som har utøvere i klubben stiller på dugnad når det arrangeres skirenn. Det er et mål med rettferdig fordeling av dugnadsbelastningen i TSKL. Foresatte må påregne deltakelse på 2 til 3 renn per utøver per sesong. I tillegg er driften av klubben avhengig av at foreldre tar tillitsverv som styremedlemmer, trenere og foreldrekontakter og deltar i andre gjøremål som for eksempel vedlikehold av klubbhuset og konkurranseløypene.

Bemanning av våre renn for sesongen 2012/2013

Oppsettet på siste side viser arrangementene våre denne sesongen og hvordan disse er planlagt bemannet. Som tidligere år legges det opp til at foresatte til de yngste i hovedsak bidrar på onsdagsrennene og at foresatte til de eldste står for å arrangere øvrige renn. Det er et mål at bemanningen av de enkelte arrangementene skal være klar så tidlig som mulig.

Som det går frem av oppsettet legges det opp til at arrangementene gjennomføres med en hovedkomité som i hovedsak settes opp av styret og øvrige funksjonærer som rekrutteres blant foresatte til en gitt treningsgruppe. Foreldrekontaktene har en viktig oppgave med å få satt opp funksjonærlistene så fort som mulig i samarbeid med styret.  Det er anledning til å melde seg opp til renn/oppgave hos foreldrekontakten i forkant av forespørsel/oppsett som etter hvert vil komme.

Det arrangeres totalt 9 onsdagsrenn hver vinter, og arrangementene er et samarbeid mellom Kvaløysletta Skilag, TUIL og TSKL. Hver klubb arrangerer 3 Onsdagsrenn der det deltar rundt 800-1000 barn på hvert renn. Til våre renn kreves det rundt 45 personer per renn som i hovedsak rekrutters blant foresatte til treningsgruppene 03-04 og 05-06. I tillegg får vi hjelp til parkeringsvakter fra veterangruppa. Funksjonærlistene for onsdagsrennene vil også forsøkes satt opp så fort de aktuelle datoene er klare. Klubben har en egen ansvarlig for Onsdagsrennene, Karin Fareth.

ANNEN PRAKTISK INFORMASJON

Kontaktopplysninger til foreldrekontakter, trenere og styret finnes på nettsidene. Styret oppfordrer foresatte til å ta opp saker og komme med forslag til forbedringer!

Da ønsker vi på vegne av klubben velkommen til en ny sesong i TSKL!