Innkalling til Årsmøtet for TSKL

Post date: Apr 11, 2017 9:01:58 AM

Det vises til innkalling til Årsmøtet for TSKL tirsdag 18. april 2017 kl. 18:00 på Skihuset på Templarheimen.

Vedlagt følger:

    1. Innkalling til Årsmøtet 2017 for TSKL

    2. Årsmelding 2016

    3. Revidert årsregnskap 2016

    4. Budsjett 2017

    5. Innstilling fra valgkomiteen for 2017/2018

Styret ønsker alle en riktig god påske!