EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I TROMSØ SKIKLUBB LANGRENN

Post date: Feb 7, 2017 5:07:21 PM

Det innkalles til ekstraordinært Årsmøte

Tirsdag 21. februar 2017 kl. 20.00

På Skihuset på Templarheimen

Saksliste:

Sak 1/17 Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2/17 Godkjenne innkalling og forretningsorden

Sak 3/17 Velge dirigent, referent og 2 representanter til å underskrive protokollen

Sak 4/17 Valg av medlemmer til valgkomiteen

Som vedlegg til denne innkallingen følger:

    1. Protokoll fra årsmøtet i Tromsø Skiklubb langrenn den 20. april 2016

    2. Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i Tromsø Skiklubb langrenn den 24. august 2016

    3. Styrets innstilling til medlemmer i valgkomiteen

Tromsø den 7. februar 2017

Med vennlig hilsen

Styret i Tromsø Skiklubb langrenn