EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I TROMSØ SKIKLUBB LANGRENN

Post date: Feb 7, 2017 5:07:21 PM

Det innkalles til ekstraordinært Årsmøte

 

Tirsdag 21. februar 2017 kl. 20.00

 

På Skihuset på Templarheimen

 

Saksliste:

 

Sak 1/17      Godkjenne de stemmeberettigede

 

Sak 2/17      Godkjenne innkalling og forretningsorden

 

Sak 3/17      Velge dirigent, referent og 2 representanter til å underskrive protokollen

 

Sak 4/17      Valg av medlemmer til valgkomiteen

 

 

Som vedlegg til denne innkallingen følger:

 

 

Tromsø den 7. februar 2017

 

Med vennlig hilsen

Styret i Tromsø Skiklubb langrenn