Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Post date: May 5, 2019 5:34:44 PM

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Tromsø Skiklubb Langren mandag 20. mai kl 20.00. Møtet avholdes i skiklubbens lokaler i Skihuset på Templarheimen.

Bakgrunn for innkallelsen:

Styreleder Hjort-Larsen snakket med avdelingsdirektør for kultur og idrett Bjarte Kristoffersen torsdag 2. mai. Kristoffersen ga uttrykk for at han ønsket å drøfte skihusets fremtid med klubben. Styret behandlet denne henvendelsen som en ekstraordinært styresak (sak 18/19) per epost samme kveld og gikk enstemmig inn for å innkalle til ekstraordinært styremøte for å drøfte saken med klubbens medlemmer.

Siden det på sist årsmøte ble varslet nyvalg på styreleder og nestleder innen 1. juni så vil det også bli gjennomført valg av disse.

Se vedlagte møteinnkalling