Ny utviklingsmodell for skiidretten

Post date: Dec 12, 2016 9:46:06 AM

Kjære medlemmer i Tromsø Skiklubb langrenn.

Norges Skiforbund har utarbeidet en utviklingsmodell for skiidretten fram til år 2020. Denne utviklingsmodellen danner grunnlaget for alle hoved- og delmål og dekker alle innsatsområder. De 9 hovedmål og fokusområdene er i korte trekk som følger:

- Utvikling av utøvere på alle nivå og alderstrinn

- Utvikling og drift av anlegg

- Planlegging og gjenomføring av arrangementer

- Fokus på trenere og trenerrollen

- Kommunikasjonsarbeid

- Økonomiske rammevilkår

- Internasjonalt arbeid

- Samhandling på alle nivå

Utviklingsmodellen er presentert for skiklubbene i Troms, og ligger vedlagt her: http://www.skiforbundet.no/…/Ski…/SPD-030516-enkeltsider.pdf

Norges Skiforbund ønsker at denne utviklingsmodellen skal være skiidrettens røde tråd i tiden som kommer. Målet er at skiidretten skal legge til rette for flest mulig, lengst mulig og best mulig.

Styret i Tromsø Skiklubb langrenn ser fram til å se nærmere på utviklingsplanen og gjennom denne videreutvikle skiidretten til beste for våre utøvere og øvrige medlemmer.

 

Ski-hilsen fra Lars Fause, styrets leder.