Dugnad Skirenn sesongen 2011/2012

Post date: Dec 14, 2011 7:55:55 PM

  • Dugnad Skirenn sesongen 2011/2012

   • Tromsø Skiklubb Langrenn skal arrangere til sammen 8 skirenn denne sesongen. For å gjennomføre dette kreves det at foreldre/foresatte til utøvere stiller opp som funksjonærer. Her er følger en oversikt over arrangement og behov for frivillig innsats:

   • · Kretsmesterskap del 1, 14.&15. januar; ca 35 funksjonærer (+ledere)

   • · Sonemesterskap; 18. og 19. februar; ca. 25 funksjonærer (+ ledere)

   • · Onsdagsrenn 01. februar; ca 60 funksjonærer

   • · Tromsø Skimaraton, 11. februar; ca. 30 funksjonærer (+ledere)

   • · Onsdagsrenn 22. februar; ca 60 funksjonærer

   • · Onsdagsrenn 21. mars; ca 60 funksjonærer

   • · Sonerenn, 31. mars; ca. 25 funksjonærer (+ledere)

   • · Klubbmesterskap, medio april.

   • Foreldrekontaktene vil sende innkalling som e-post for de enkelte arrangementene. Det vil bli forsøkt å få fordelt dugnadsarbeidet jevnt på treningsgruppene.

   • Å være med å arrangere skirenn for våre utøvere og deltakere fra sonen og kretsen er et viktig bidrag fra klubbens foreldre. Klubben er helt avhengig av foreldrenes innsats for å klare å gjennomføre dette. Vi oppfordrer derfor til stor iver og hurtig tilbakemelding til foreldrekontaktene når e-post om innkalling til dugnad kommer J

  • Et skirenn er normalt organisert slik:

Rennleder (hovedansvar for rennet)

Sekretæriat (nummer, emitbrikker, utdeling av nr, resultatlister)

Løype (Ansvar for løyper, løypevakter med mer)

Arena/Stadion ( Tilrigging/nedrigging av stadion, vakt på stadion)

Tidtaking (Tidtaking fra tidtaker rom og ute)

Start/stadionsluse (Ansvar for start/oppstilling av løpere, påsetting/avtaking Emit/startnr)

Kjøkken/kafe (Servering/rydding kafe. Saftutdeling målområdet)

Speaker

Premiering (Anskaffelse og organisere premieseremoni)

Sikkerhet/sanitet

Parkering

For de av dere som er først ute vil det være mulighet til å kunne ønske seg spesifikke oppgaver fra menyen over.

Klubben trenger også foresatte som har lyst til å påta seg å være leder for de enkelte gruppene. For de som har interesse av det vil klubben kunne tilby "trainee-funksjon" på det kommende Kretsmesterskapet. Det innebærer at traineen følger lederen av gruppen tett under arrangementet for å få overført så mye kunnskap som mulig. De som er interessert i dette kan kontakte undertegne på e-post erlend.sundstrom@oddberg.no

Erlend Sundstrøm

Arr. Ansvarlig/styret