Folkemøte om Barents stadion

Post date: Oct 8, 2014 2:27:49 PM

Sted: Aud Max, administrasjonsbygget UiT (Hansine Hansens veg 14 og 18)

Tid: Torsdag 9. oktober kl. 19:00-20:00.

 

Målet med reguleringsprosessen i Grønnåsen er å legge til rette for et felles stadionanlegg for langrenn, skiskyting og hopp. 

På møtet er det representanter fra både kommunen, prosjektledelsen og skiidretten. Planinitiativet vil bli presentert i korte trekk, og det vil bli redegjort for planprogrammet, krav til konsekvensutredningene og videre prosess.

Lenke til planprogram for detaljregulering

Kommunen inviterer til et åpent folkemøte, i forbindelse med høringsperioden for planprogram for detaljregulering av Barents stadion i Grønnåsen.