Bruken av løypenett

Post date: Feb 17, 2012 2:10:50 PM

Tromsø Skiklubb Langrenn sin holdning til bruken av løypenettet på Tromsøya er at den er til for alle, både skiløpere, fotgjengere, sykelister osv. Dette kan skape utfordringer, men heldigvis har Tromsø kommune sett behovet for å tilrettelegge bruken for alle og gjør for tiden en strålende jobb med å tilrettelegge. Klubben oppfordrer alle medlemmer om å akseptere at løypenettet benyttes slik kommunen har lagt opp til, både for oss skiløpere og andre brukere. Med smidighet fra alle parter håper vi dette går bra. Klubben oppfordrer videre at alle tar vare på de mulighetene dette løypenettet gir befolkningen i Tromsø.

 

Mvh Styret i Tromsø Skiklubb Langrenn v/leder Erling Dalberg