Velkommen til første åpen fellestrening junior-senior + 15-16 år!

Post date: Oct 11, 2015 8:30:39 PM

Oppmøte på Skihuset kl 18 i morgen 12. oktober!

Treningen er et nytt fast tilbud, i utgangspunktet mandager kl. 18, og blir etablert etter diskusjon med juniorene og seniorene som deltok på løpermøtet 7.10.

 

Denne treninga blir framover en rolig langturtrening, og vil bli ledet av junior/ seniorløpere på omgang og tilpasset renn/reise/ samlingsplaner. 

 

Målet er å øke samholdet blant utøverne både i klubben og de som bor her men er tilknyttet sin hjemmeklubb, spesielt ønsker vi at utøverne som faller utenfor noe treningsfelleskap i de forskjellige teamene og NTG deltar aktivt på disse treningene.

Kanskje vil dere bli kjent med nye folk som dere kan etablere nye treningsfellesskap med på andre ukedager også!

Vi har også hatt dialog med løpere fra andre klubber som går på skole / studerer i byen og spesielt TMB-gjengen (Trening Med Bag).

TMB inviterer alle interesserte på deres fellestreninger, spesielt intervalltreninger på lørdager og langturer på søndager. Vi har også en åpen dør for klubbens løpere i 15/16 år. 

Selv om treningen nå framover vil være en rolig økt, med forskjellige innslag (hurtighet, spenst, styrke osv.), på mandager utover vinteren, var det et uttrykt ønske fra deltakerne på møtet at man møtes for å evaluere dette i april 2016.

Vi vil da videreutvikle dette treningsfellesskapet til å inneholde noen hardere økter utover neste vår, sommer og høst. 

 

Og; Facebook blir vår kommunikasjonskanal! 

Rune Strømholt har tatt på seg ansvaret for en lukket Facebook-gruppe som heter "TSKL-junior/senior"

hvor alle som ønsker må melde seg inn.

I tillegg  ber vi dere om å legge til alle dere vet om som hører til i denne gruppen.

 

Her er det fint om folk melder fra at de ønsker å komme!

Det er fint om informasjonen spres til andre dere men er bør vite om dette, spesielt de i TMB!

For øyeblikket vil Trygve Deraas, ta ansvar for å få denne treningen opp og gå, men som sagt vil eldre-junior og senior i klubben lede hver sin økt utover.