Snømåkedugnad Sinsenåsen!

Post date: Jan 11, 2020 7:24:33 PM

Vi skal legge ned paller for å legge snø på så ikke alt forsvinner i våt myr og at tråkkemaskina kommer seg frem. I tillegg måke inn snø på kritiske punkter i Sinsenåsen-traseen. Ta med snøskuffe og/eller spade!