Innkalling ekstraordinært årsmøte

Post date: Aug 10, 2016 6:53:00 PM

Det innkalles hermed til ekstraordinært Årsmøte

                                                

Onsdag 24. August 2016 kl 18.00

 

Møtet avholdes i skiklubbens lokaler på Tromsø Skistadion.

 

Til behandling foreligger:

 

E.O. Årsmøte 1/16           Godkjenne de stemmeberettigede                                            

E.O. Årsmøte 2/16           Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden          

E.O Årsmøte  3/16           Velge dirigent, referent, 2 rep. til å underskrive protokollen 

E.O Årsmøte  4/16           Anleggssituasjonen på Templarheimen

E.O Årsmøte  5/16           Valg:

 

 

Styret

Tromsø, 02.08.2016