Innkalling ekstraordinært årsmøte

Post date: Aug 10, 2016 6:53:00 PM

Det innkalles hermed til ekstraordinært Årsmøte

Onsdag 24. August 2016 kl 18.00

Møtet avholdes i skiklubbens lokaler på Tromsø Skistadion.

Til behandling foreligger:

E.O. Årsmøte 1/16 Godkjenne de stemmeberettigede

E.O. Årsmøte 2/16 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden

E.O Årsmøte 3/16 Velge dirigent, referent, 2 rep. til å underskrive protokollen

E.O Årsmøte 4/16 Anleggssituasjonen på Templarheimen

E.O Årsmøte 5/16 Valg:

            • Styrets leder

Styret

Tromsø, 02.08.2016