Protokoll ekstraordinært årsmøte

Post date: Mar 8, 2017 2:52:44 PM

Det vises til vedlagte protokoll for ekstraordinært årsmøte i TSKL av 21. februar 2017 hvor ny valgkomite ble valgt.

 Styret ønsker komiteen lykke til med dette viktige oppdraget og minner om at deres innstilling må foreligge senest to uker før årsmøtet - som er planlagt til tirsdag 18. april 2017.

 Eventuelle forslag eller innspill til styrets sammensetning bes meldt til valgkomiteen.

 

Vennlig hilsen styret i TSKL