Ny rutine for medlemsregistrering

Post date: Jan 21, 2014 8:56:15 AM

TSKL har implementert KlubbAdmin som medlemsdatabase. KlubbAdmin er en integrert modul av "Min Idrett" og er et verktøy for klubbene til administrasjon av medlemmene. Fra 01.01. foregår innmelding/utmelding i klubben ved at den enkelte registrerer dette selv på web-siden www.minidrett.no. Under følger trinn for trinn beskrivelse av innmelding:

Klikk på Langrenn og «Send søknad»

Betaling av medlemsavgift/treningsavgift og egenandeler vil fra nå bli foretatt gjennom KlubbAdmin. Betaling kan gjøres online for de som har avtale med Buypass. Alternativ vil det ligge en pdf faktura med KID på din profil på "Min Idrett". Ved fakturering vil du motta et varsel pr. e-post.