Dokumenter til orientering ifm. det ekstaordinære årsmøtet 25.08

Post date: Aug 23, 2016 9:58:46 PM

Dagens styremøte i TSKL konkluderte med at det er opplysende å legge ut følgende dokumenter i forbindelse med at det skal orienteres om anleggssituasjonen på det ekstraordinære årsmøtet:

1) TSKLs Klage på områdereguleringen (Klage oradereguleringsplan 1810) med vedlegg (bilag 1 til 20 klage plan 1810 og Bilag 21 klage plan 1810)- her som vedlegg 2 til begjæringen til Fylkesmannen om vurdering av å gi klagene oppsettende virkning (Begjæring om oppsettende virkning - Fylkesmannen i Troms).

2) Rapport fra Norges Skiforbund til TSKL etter befaring 26. juni 2016.