Stafettlag KM

Post date: Jan 24, 2015 8:03:59 PM

Se vedlegg med lagoppsett. Navnene på hvert lag står ordnet i etapperekkeføle. 2-mannsstafettene starter kl 10 og er i fri teknikk.

De øvrige stafettene starter fra kl 11. 1. etappe her er KLASSISK, de to siste er fri.