Foreldremøte og klubbkveld!

Post date: Oct 24, 2018 7:27:33 PM

Innkalling til foreldremøte (og klubbkveld) mandag 29.10 kl 1800! Hei dere! Treningene er allerede godt i gang for alle grupper og tradisjonen tro inviterer vi alle foreldre til møte kl. 1800 på skihuset (Templarheimen) mandag 29.10.18. Treningene gjennomføres som vanlig fra kl 18 for alle utøvere, men oppmøte blir for enkelthets og ordens skyld på Templarheimen denne mandagen, og trenere blir utøverne fra skiteamet. kl 1915 blir det felles kveldsmat for alle utøvere inne på skihuset.Agenda for møtet: 

Vi legger opp til å dele opp møtet slik at vi etter en felles innledning for alle foreldre (og trenere) deler dere foreldre i to: Foreldre for de yngste (+ de nye) kommer i en gruppe, mens alle de andre kommer i gruppe 2 som trekker inn i peisestue og kontor. 

Trenerne kommer til å si litt (kort) om treningsopplegg/ sportslig opplegg for sin gruppe, men dere foreldre vil bli utfordret til å hvordan bidra rundt det sosiale. 

i tillegg vil det bli gjennomført valg av foreldrekontakt i samarbeid med dagens foreldrekontakt. De som var foreldrekontakter forrige sesong har på forespørsel signalisert at de kan bidra også kommende sesong, men samtidig er det ingen ulempe å rekruttere inn nye, og flere, til å ivareta denne funksjonen.

mvh hilsen styret