Innkalling Årsmøte 2016: Endret dato

Post date: Mar 29, 2016 7:03:15 PM

ÅRSMØTE I TROMSØ SKIKLUBB LANGRENN

Det innkalles hermed til Årsmøte

Onsdag 20. april 2016 kl 18.00

Møtet avholdes i skiklubbens lokaler på Tromsø Skistadion.

Til behandling foreligger:

Årsmøte 1/16 Godkjenne de stemmeberettigede

Årsmøte 2/16 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden

Årsmøte 3/16 Velge dirigent, referent, 2 rep. til å underskrive protokollen

Årsmøte 4/16 Behandle klubbens årsmelding for 2015

Årsmøte 5/16 Behandle klubbens regnskap for 2015 i revidert stand

Årsmøte 6/16 Behandle innkommende forslag og saker

Årsmøte 7/16 TSKL sin anleggssituasjon (Tromsøbadet)

Årsmøte 8/16 Fastsette medlemskontingent

Årsmøte 9/16 Vedta klubbens budsjett for 2016

Årsmøte 10/16 Behandle klubbens organisasjonsplan

Årsmøte 11/16 TSKL lover (revisjon ihht NIF lovnorm)

Årsmøte 12/16 Valg:

  • Leder og nestleder

  • 6 styremedlemmer, samt 1 varamedlem

  • Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jfr. §11 pkt.9

  • 2 revisorer

  • Representanter for ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet

  • Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt styret senest 2 uker før årsmøtet.

Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag vil være tilgjengelig på TSKL sin hjemmeside senest 1 uke før årsmøtet.

Med vennlig hilsen

Tromsø Skiklubb Langrenn

Styret

Tromsø 14.03.2016