Innkalling Årsmøte 2016: Endret dato

Post date: Mar 29, 2016 7:03:15 PM

ÅRSMØTE I TROMSØ SKIKLUBB LANGRENN

 

Det innkalles hermed til Årsmøte

                                                

Onsdag 20. april 2016 kl 18.00

 

Møtet avholdes i skiklubbens lokaler på Tromsø Skistadion.

 

Til behandling foreligger:

Årsmøte 1/16          Godkjenne de stemmeberettigede                                          

Årsmøte 2/16          Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden        

Årsmøte 3/16          Velge dirigent, referent, 2 rep. til å underskrive protokollen           

Årsmøte 4/16          Behandle klubbens årsmelding for 2015                               

Årsmøte 5/16          Behandle klubbens regnskap for 2015 i revidert stand         

Årsmøte 6/16          Behandle innkommende forslag og saker

Årsmøte 7/16          TSKL sin anleggssituasjon (Tromsøbadet)

Årsmøte 8/16          Fastsette medlemskontingent                                                

Årsmøte 9/16          Vedta klubbens budsjett for 2016                                          

Årsmøte 10/16        Behandle klubbens organisasjonsplan           

Årsmøte 11/16        TSKL lover (revisjon ihht NIF lovnorm)                              

Årsmøte 12/16        Valg:                                                                                       

 

 

 

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt styret senest 2 uker før årsmøtet.

 

 

Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag vil være tilgjengelig på TSKL sin hjemmeside senest 1 uke før årsmøtet.

 

 

 

 

Med vennlig hilsen

Tromsø Skiklubb Langrenn

 

Styret

Tromsø 14.03.2016