Innkalling til årsmøte i Tromsø Skiklubb Langrenn

Post date: Mar 20, 2013 12:10:54 PM

Det innkalles herved til årsmøte i Tromsø Skiklubb Langrenn onsdag 17. april, kl. 20.00 på Skihuset Templarheimen. Forslag til saker må være mottatt styret senest to uker før årsmøte. Fullstendig saksliste med saksdokumenter vil være tilgjengelig på vår nettside senest 10. april.

 

Tromsø Skiklubb Langrenn

ES 19.03.13

Årsmøte 17.04.2013

                                                                      

Medlemmer i Tromsø Skiklubb Langrenn

 

ÅRSMØTE I TROMSØ SKIKLUBB LANGRENN

 

Det innkalles hermed til Årsmøte

                                                Onsdag 17. april 2013 kl 20.00

 

Møtet avholdes i skiklubbens lokaler på Tromsø Skistadion.

 

Til behandling foreligger:

Årsmøte 1/11-13     Godkjenne de stemmeberettigede                                           (A-sak)

Årsmøte 2/11-13     Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden          (A-sak)

Årsmøte 3/11-13     Velge dirigent, sekretær s2 rep. til å underskrive protokollen (A-sak)

Årsmøte 4/11-13     Behandle klubbens årsmelding for 2012                                 (A-sak)

Årsmøte 5/11-13     Behandle klubbens regnskap for 2012 i revidert stand           (A-sak)

Årsmøte 6/11-13     Behandle innkommende forslag og saker                               (A-sak)

Årsmøte 7/11-13     Fastsette medlemskontingent                                                  (A-sak)

Årsmøte 8/11-13     Vedta klubbens budsjett for 2013                                          (A-sak)

Årsmøte 9/11-13     Behandle klubbens organisasjonsplan                                     (A-sak)

Årsmøte 10/11-13   Foreta valg av:                                                                         (A-sak)

·         Leder og nestleder

·         Økonomiansvarlig

·         2 styremedlemmer, samt 2 varamedlemmer

·         Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jfr. §11 pkt.9

·         2 revisorer

·         Representanter for ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet

·         Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

 

Innkomne saker til behandling:

 

 

 

 

Med vennlig hilsen

Tromsø Skiklubb Langrenn

 

Erlend Sundstrøm

Leder

A-sak = Vedtak

B-sak = drøfting

C-sak = Orientering

 

Forslag til saker kan sendes til undertegnede  erlend.sundstrom@oddberg.no