Om parkering når TSKL arrangerer renn på Templarheimen

Post date: Feb 4, 2019 1:10:02 PM

Vi har utfordringer med parkeringsplasser på grunn av byggevirksomheten på Templarheimen. Vi oppfordrer derfor også i år alle som kan til å la bilen stå og heller komme til skistadion på ski eller evt med buss (rute 24). Det er ikke parkeringsplasser tilgjengelig ved Tromsøhallen for vanlige deltagere til onsdagsrenn, men det er mulig å parkere både ved Fløyahallen, Ishallen, Grønnåsen skole, Naturfagbygget samt nord for Grønnåsen kirke. Vi legger til rette med egen tråkket trasê fra Fløyabanen og opp til skistadion. Parkering og trase er avmerket på det vedlagte kartet.

PS! Om du vil unngå å kjøre rundt etter parkeringsplass kan det være lurt å parkere ved Naturfagbygget, eller å komme litt etter kl 1900 på onsdagsrenn.