Innkalling Årsmøte TSKL

Post date: Apr 17, 2015 12:03:48 PM

ÅRSMØTE I TROMSØ SKIKLUBB LANGRENN

Det innkalles hermed til Årsmøte

Onsdag 20. mai 2015 kl 20.00

Møtet avholdes i skiklubbens lokaler på Tromsø Skistadion.

Til behandling foreligger:

Årsmøte 1/15 Godkjenne de stemmeberettigede

Årsmøte 2/15 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden

Årsmøte 3/15 Velge dirigent, referent, 2 rep. til å underskrive protokollen

Årsmøte 4/15 Behandle klubbens årsmelding for 2014

Årsmøte 5/15 Behandle klubbens regnskap for 2014 i revidert stand

Årsmøte 6/15 Behandle innkommende forslag og saker

Årsmøte 7/15 Fastsette medlemskontingent

Årsmøte 8/15 Vedta klubbens budsjett for 2015

Årsmøte 9/15 Behandle klubbens organisasjonsplan

Årsmøte 10/15 Valg:

  • Leder og nestleder

  • 6 styremedlemmer, samt 1 varamedlem

  • Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jfr. §11 pkt.9

  • 2 revisorer

  • Representanter for ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet

  • Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt styret senest 2 uker før årsmøtet.

Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag vil være tilgjengelig på TSKL sin hjemmeside senest 1 uke før årsmøtet.

Med vennlig hilsen

Tromsø Skiklubb Langrenn

Styret