Innkalling Årsmøte TSKL

Post date: Apr 17, 2015 12:03:48 PM

ÅRSMØTE I TROMSØ SKIKLUBB LANGRENN 

Det innkalles hermed til Årsmøte

Onsdag 20. mai 2015 kl 20.00

Møtet avholdes i skiklubbens lokaler på Tromsø Skistadion.

 

Til behandling foreligger:

Årsmøte 1/15          Godkjenne de stemmeberettigede                                          

Årsmøte 2/15          Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden        

Årsmøte 3/15          Velge dirigent, referent, 2 rep. til å underskrive protokollen           

Årsmøte 4/15          Behandle klubbens årsmelding for 2014                               

Årsmøte 5/15          Behandle klubbens regnskap for 2014 i revidert stand         

Årsmøte 6/15          Behandle innkommende forslag og saker                             

Årsmøte 7/15          Fastsette medlemskontingent                                                

Årsmøte 8/15          Vedta klubbens budsjett for 2015                                          

Årsmøte 9/15          Behandle klubbens organisasjonsplan                                               

Årsmøte 10/15        Valg:

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt styret senest 2 uker før årsmøtet.

Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag vil være tilgjengelig på TSKL sin hjemmeside senest 1 uke før årsmøtet.

Med vennlig hilsen

Tromsø Skiklubb Langrenn

Styret