Meld deg til dungnad - Onsdagsrenn 30. januar

Post date: Jan 27, 2013 9:01:54 PM

Viktig melding ang. onsdagsrenn!

Alle som har mulighet til å delta på dugnad på vårt onsdagsrenn førstkommende onsdag 30.01 bes melde fra til Karin Fareth tlf 99 79 40 27. 

Ring eller send SMS så snart som mulig. Vi mangler ca 10 personer.