Om TSKL

Fakta om klubben

Tromsø skiklubb langrenn (TSKL) har som hovedaktivitet langrenn hvor treningsglede, vennskap og utvikling kjennetegner aktiviteten. Langrenn er også en miljøvennlig idrett hvor en bruker naturen som idrettsarena, TSKL har sitt klubbhus på midten av Tromsøya og bruker området rundt som ”treningsrom” sommer som vinter.


Klubben har utøvere som spenner fra topp motiverte med store ambisjoner til utøvere som trener langrenn i tillegg til at de er aktive innenfor andre idretter. Det er treningstilbud for de som er 6 år og oppover.


Klubben er inne i en vekstperiode med både flere og bedre skiløpere. Vi er en klubb med 440 betalende medlemmer i alle aldre, og hovedvekten av medlemmene er under 14 år. I tillegg så er det over 400 som deltar på onsdagsrennene og som har rekrutterings medlemskap i TSKL.


Verdens første skirenn

Viste du at verdens første skirenn  ble avholdt i Tromsø våren 1843? Rennene gikk fra Rådstua i sentrum til brønnen ved kjøpmann Ebeltofts gård på den andre sida av øya og tilbake igjen.

 

Les mer om hvordan dette første skirennet senere leder frem til etableringen av Tromsø skiklubb i 1897 på Templarheimen.


Organisering

Styret 2023-2024

Kontaktinfo

Til styret:
post@tromsoskiklubb.no

Til leder:
Geir Håvard Hanssen
tlf 95 05 20 01
geirhavard@gmail.com

Webansvarlig:
Henrik Romsaas

Postadresse:
Tromsø Skiklubb Langrenn
Postboks 2120
9267 Tromsø

Kto.nr 4750 11 53717
Org.nr: 987 271 361

 Facebook

 Instagram #tromsøskiklubblangrenn