Om TSKL

Fakta om klubben

Tromsø skiklubb langrenn (TSKL) har som hovedaktivitet langrenn hvor treningsglede, vennskap og utvikling kjennetegner aktiviteten. Langrenn er også en miljøvennlig idrett hvor en bruker naturen som idrettsarena, TSKL har sitt klubbhus på midten av Tromsøya og bruker området rundt som ”treningsrom” sommer som vinter.


Klubben har utøvere som spenner fra topp motiverte med store ambisjoner til utøvere som trener langrenn i tillegg til at de er aktive innenfor andre idretter. Det er treningstilbud for de som er 6 år og oppover.


Klubben er inne i en vekstperiode med både flere og bedre skiløpere. Vi er en klubb med 440 betalende medlemmer i alle aldre, og hovedvekten av medlemmene er under 14 år. I tillegg så er det over 400 som deltar på onsdagsrennene og som har rekrutterings medlemskap i TSKL.


Verdens første skirenn

Viste du at verdens første skirenn ble avholdt i Tromsø våren 1843? Rennene gikk fra Rådstua i sentrum til brønnen ved kjøpmann Ebeltofts gård på den andre sida av øya og tilbake igjen.

Les mer om hvordan dette første skirennet senere leder frem til etableringen av Tromsø skiklubb i 1897 på Templarheimen.


Organisering

Styret 2022-2023

  • Andreas Hildonen, styreleder

  • Ingvild Ulrikke Jakobsen, nestleder og økonomiansvarlig

  • Erland Loso, anleggsutvalget (nye Templarheimen)

  • William Lundberg, aktives representant

  • Eli Øverås

  • Ted Bernhardsen

  • Lill Heidi Johansen

  • Stian Eriksen

  • Marita Gudmundsen


Kontaktinfo

Til styret:

post@tromsoskiklubb.no

Til leder:

Andreas Hildonen

tlf 91604586

andreas.hildonen@gmail.com

Webansvarlig:

Andreas Hildonen

Postadresse:

Tromsø Skiklubb Langrenn

Postboks 2120

9267 Tromsø

Kto.nr 4750 11 53717
Org.nr: 987 271 361

Facebook

Instagram #tromsøskiklubblangrenn