Det åpnes for trening i små grupper

Post date: Apr 5, 2020 5:06:11 PM

I følge NIF kan det nå tilrettelegges for og utøves idrettsaktivitet i mindre grupper for inntil fem personer som holder en avstand på minimum to meter, og der det ikke forekommer fysisk nærhet mellom deltakerne (jf. https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/norges-idrettsforbund-onsker-helsedirektoratets-nye-avklaringer-for-idrettsaktivitet-velkommen/ ).

Dersom noen tenker å starte opp et begrenset treningstilbud utendørs må dere sette dere inn i NSF sin koronaveileder: https://www.skiforbundet.no/norges-skiforbund/nyheter/2020/4/nsfs-koronaveileder/

Hvis spørsmål kan styreleder kontaktes.

Mvh

Frode Hjort-Larsen

Styreleder TSKL

Mob 41250716