Løypedugnad Onsdagsrenn!

Post date: Jan 30, 2012 11:58:25 AM

 

Vi har nå  gjort en avtale med Bydrift om tråkking/harving av løypene for onsdagsrennet 1. februar. Løypene blir harvet/preparert i skrivende stund sånn at forholdene for kveldens trening blir brukbare. I løpet av ettermiddagen blir det lagt ut snø med maskin på stadion og bydrift vil preparere dette med tråkkemaskin i morgen. Da har vi også mulighet for å få tråkket løypene på nytt hvis vi klarer å få skuflet snø ”manuelt” ut i sporet i løpet av i kveld. Derfor innkalles det på svært  kort varsel  til løypedugnad kl. 1800 i kveld. De som stiller tar med spader og/eller snøskufler. Jo mer snø vi får skuflet inn i traseene jo bedre grunnlag legger vi for videre preparing med maskin hvis snøfall fortsatt uteblir framover.