Innkalling Årsmøte 6. mai 2014

Post date: Apr 6, 2014 3:27:13 PM

Medlemmer i Tromsø Skiklubb Langrenn:

 

ÅRSMØTE I TROMSØ SKIKLUBB LANGRENN 

Det innkalles herved til Årsmøte 

 

 Tirsdag 6. mai 2014 kl 18.00 

 

  Møtet avholdes i skiklubbens lokaler på Tromsø Skistadion. 

 

  Til behandling foreligger:

 

Årsmøte 1/14 Godkjenne de stemmeberettigede (A-sak)

Årsmøte 2/14 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden (A-sak)

Årsmøte 3/14 Velge dirigent, referent, 2 rep. til å underskrive protokollen (A-sak)

Årsmøte 4/14 Behandle klubbens årsmelding for 2013 (A-sak)

Årsmøte 5/14 Behandle klubbens regnskap for 2013 i revidert stand (A-sak)

Årsmøte 6/14 Behandle innkommende forslag og saker (A-sak)

Årsmøte 7/14 Fastsette medlemskontingent (A-sak)

Årsmøte 8/14 Vedta klubbens budsjett for 2014 (A-sak)

Årsmøte 9/14 Behandle klubbens organisasjonsplan (A-sak)

Årsmøte 10/14 Valg: (A-sak)

 

  Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt styret senest 2 uker før årsmøtet.

 

   Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag vil være tilgjengelig på TSKL sin hjemmeside senest 1 uke før årsmøtet.

 

 Med vennlig hilsen

 

Tromsø Skiklubb Langrenn

 

  Styret