Innkalling Årsmøte 6. mai 2014

Post date: Apr 6, 2014 3:27:13 PM

Medlemmer i Tromsø Skiklubb Langrenn:

ÅRSMØTE I TROMSØ SKIKLUBB LANGRENN

Det innkalles herved til Årsmøte

Tirsdag 6. mai 2014 kl 18.00

Møtet avholdes i skiklubbens lokaler på Tromsø Skistadion.

Til behandling foreligger:

Årsmøte 1/14 Godkjenne de stemmeberettigede (A-sak)

Årsmøte 2/14 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden (A-sak)

Årsmøte 3/14 Velge dirigent, referent, 2 rep. til å underskrive protokollen (A-sak)

Årsmøte 4/14 Behandle klubbens årsmelding for 2013 (A-sak)

Årsmøte 5/14 Behandle klubbens regnskap for 2013 i revidert stand (A-sak)

Årsmøte 6/14 Behandle innkommende forslag og saker (A-sak)

Årsmøte 7/14 Fastsette medlemskontingent (A-sak)

Årsmøte 8/14 Vedta klubbens budsjett for 2014 (A-sak)

Årsmøte 9/14 Behandle klubbens organisasjonsplan (A-sak)

Årsmøte 10/14 Valg: (A-sak)

  • Leder og nestleder

  • 6 styremedlemmer, samt 1 varamedlem

  • Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jfr. §11 pkt.9

  • 2 revisorer

  • Representanter for ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet

  • Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt styret senest 2 uker før årsmøtet.

Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag vil være tilgjengelig på TSKL sin hjemmeside senest 1 uke før årsmøtet.

Med vennlig hilsen

Tromsø Skiklubb Langrenn

Styret