Tilleggsinformasjon sprint Tromsø

Post date: Dec 10, 2019 2:03:37 PM

    • Mange har etterspurt tidsplan og plan for gjennomføringen av sprinten i Tromsø 14. desember.Tentativ tidsplan er som følger:Prolog start 1100

    • Start heat aldersbestemt (11-16 år) : 1200

    • Start heat junior og senior: 1300

Alle heat i aldersbestemte klasser avsluttes før junior og senior starter sine heat. Vær oppmerksom på at det kan komme endringer i klokkeslett når vi vet antall deltagere. Nøyaktig gjennomføring av heat for aldersbestemt vil også besluttes når påmeldingsfristen har utløpt. Aldersklasser kan også bli slått sammen, avhengig av antall deltagere. Resultater splittes i årsklasser etter gjennomføring av heat.

For junior og senior vil det gjennomføres kvart/semifinaler. Alle vil få gå minimum prolog pluss to heat. Også her vil vi vurdere sammenslåing av klasser når vi vet antall påmeldte.

Tromsøbadet ligger like ved stadion, og alle deltagere får lørdag 15% rabatt på inngang på Tromsøbadet. En glimrende mulighet for å ta julevasken

😊