Deltakere TSKL Gjøvik 2023

Jakob Degerstrøm Hanssen

Erik Mathisen

Artur Kruse Sørensen

Teodor Kruse Sørensen

Edvin Frost

Tone Lise Pedersen

Synne Arnesen

Anna Svendsen