Årsmøte 2022

Innkalling til årsmøte 31. mars 2022 kl 18.00 på Skihuset


Årsmøte torsdag 31.mars kl 1800 på Skihuset.


Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2: Velge dirigent

Sak 3: Velge protokollfører

Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5: Godkjenne innkallingen

Sak 6: Godkjenne saklisten

Sak 7: Behandle idrettslagets årsberetning, se presentasjon på vår hjemmeside

Sak 8: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand, lagt ut på hjemmesiden

Sak 9: Innkomne saker

Sak 10: Vedta skilagets budsjett, lagt ut på hjemmesiden

Sak 11: Foreta valg

Årsmeldinger, regnskap, budsjett og valg vil bli lagt ut senere.

Vel møtt.

StyretHer ligger filer til årsmøte. Flere detaljer blir utdelt under årsmøte


Link til saker for årsmøte 2021