Treningsgruppene

Treningsgruppene i TSKL


Vi ønsker å spre skiglede og gi opplæring og mestring i skiteknikk. Tromsø skiklubb langrenn er en skiklubb som har langrenn som sin idrett, men skal også jobbe aktivt for at barn og voksne har skiglede for livet.


Tromsø skiklubb langrenn har to årsklasser i samme treningsgruppe og gutter og jenter er i samme gruppe. Gruppene bruker appen Spond til å kalle inn til treninger og skirenn. For å bli med i en treningsgruppe, ta kontakt med treneren for den enkelte gruppa. Det er løpende opptak hele året.


De fleste treningene er med utgangspunkt i Tromsø skistadion på Templarheimen, men særlig i barmarksperioden tar skigruppene i bruk mange forskjellige områder til varierte aktiviteter.


Mandager kl 18 er fast tidspunkt for TSKL-treninger. De eldste gruppene har også trening på onsdag. I helgene om vinteren er det ofte renn. På søndagene om vinteren møtes mange i TSKL for å gå langtur kl. 10 fra skistadion. Her finner en noen som går i ens eget tempo og har en fin skisøndag på Tromsøya.


Informasjonssider for de enkelte gruppene:Foreldrevettregler i TSKL

Vi setter pris på at alle foresatte setter seg i klubbens foreldrevett regler.

 1. Respekter og følg NIFs Bestemmelser om barneidrett og Idrettens
  ba
  rnerettigheter

 2. Møt opp på trening og konkurranser –veldig fint at de voksne er til stede sammen med barna, og ikke minst at de bryr seg om alle barna og ungdommene i klubben.

 3. Det viktigste er at barna deltar, trives og har det gøy på trening og i konkurranser

 4. Motiver barna til å være positive på trening og stimulere barna til å tåle medgang og motgang

 5. Engasjer deg, men husk at det er barna som er utøver.

 6. Se på trener og lagleder som veiledere og respekter deres avgjørelser

 7. Ved uenighet snakker du med den det gjelder - ikke om

 8. Bruk sunn fornuft ved innkjøp av trenings- og konkurranseutstyr til barnet ditt


Foresattes oppgaver

 • ·Bli med på treningskvelder for å se og lære.

 • Vær aktiv for å gjøre et godt miljø i gruppa enda bedre. Delta gjerne på kurs. Vi oppfordrer også foreldre til å ta trener 1 kurs for å lære om idretten.

 • Bidra til fellesskapet og del din kompetanse med andre.

 • Vær med på dugnader. Dugnader er viktige for at TSKL skal opprettholde aktivitetene og gi barna et godt tilbud. Mye av dugnadsarbeidet i TSKL er relatert til skirenn og vedlikehold av skihuset og løyper.

 • Pass på at ungene spiser vanlig sunn norsk hverdagskost med litt tran i vinterhalvåret (kornprodukter, frukt og grønnsaker er viktige elementer i kosten).

 • Glem ikke at det kun er noen få som blir virkelig gode i sin idrett. Det samme gjelder i langrenn. Men vi har med mange, og det er plass til enda flere som er med fordi langrenn er gøy. Langrenn er en spennende idrett hvor en i stor grad kan konkurrere med seg selv og være med i et trivelig miljø.